مدیریت حوزه شهردار

حسین سعیدی مسئول حوزه ریاست شهردار

                                                             حسین سعیدی

                                                          مسئول حوزه شهردار

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir