ارتباط با ما

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: ۳-۰۲۱۶۵۴۳۲۵۵۰

نمابر: ۰۲۱۶۵۴۳۲۵۰۲

سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۷۲۰۰۸

ایمیل: info@safadasht.ir

پیشنهادات و انتقادات


آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir