۱
سال
۱
۱۳۷
رانندگی
ستاد
۱۳۷ copy
0f095fd0-56dc-45df-9e6a-2108591ee994 copyDD
previous arrow
next arrow
روز
ساعت

مانده به انتخابات

۰
کیلومتر مربع
مساحت شهر صفادشت
۰
نفر برآورد جمعیت
شهر صفادشت
۰
واحدهای
فعال صنعتی

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir