آگهی مناقصه

آخرین مهلت تحویل مدارک: 7 آبان1401
02

شهرداری صفادشت درنظر دارد:
-۱برابربودجه مصوبه شورای اسلامی شهر نسبت به تکمیل ساختمان حوزه بسیج شهرک امیدازطریق مناقصه اقدام نماید. مبلغ اعتبار:۳۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
تجدید آکهی مناقصه
-۲ برابربودجه مصوبه شورای اسلامی شهر نسبت به احداث مدرسه۱۲کلاسه شهرک امید ازطریق مناقصه اقدام نماید.
مبلغ اعتبار:۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
آخرین مهلت تحویل مدارک: ۷ آبان۱۴۰۱

لذا متقاضیان جهت دریافت برگه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها مراجعه ویا با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند.۰۲۱۶۵۲۹۶۴۵۰

 

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir