آگهی مزایده

آخرین مهلت تحویل مدارک: ۱۰ شهریور۱۴۰۱
1

شهرداری صفادشت در نظر دارد
نسبت به اجاره دوواحد تجاری به آدرس ذیل از طریق برگزاری
مزایده اقدام نماید.
صفادشت-بلوار اصلی روبروی کارواش طاهرلوجنب ساختمان پایانه
صفادشت-خیابان تختی مجتمع تجاری اداری آفتاب

لذا متقاضیان جهت دریافت برگه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها مراجعه ویا با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند.
۰۲۱-۶۵۲۹۶۴۵۰

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir