آگهی مزایده

آخرین مهلت تحویل مدارک: 16 آذر1401
photo_2022-11-24_10-00-36

شهرداری صفادشت در نظر دارد نسبت به اجاره سه باب غرفه واقع در صفادشت، بلوار اصلی جنب داروخانه هما از طریق مزایده اقدام نماید.

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir