آگهی مزایده

آخرین مهلت تحویل مدارک: ۱۲تیر ماه۱۴۰۱
8a94a3fe-ead4-4f5f-9b42-9ef0d4c429b4

شهرداری صفادشت در نظر دارد:
نسبت به اجاره یک واحدتجاری به آدرس:صفادشت خیابان تختی مجتمع اداری آفتاب از طریق برگزاری مزایده اقدام نماید.
نسبت به اجاره دو واحد تجاری به آدرس:صفادشت نصیرآباد مجتمع تجاری مسکونی غزل از طریق برگزاری مزایده اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها مراجعه ویا با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند.۶۵۲۹۶۴۵۰-۰۲۱

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir