آگهی مزایده

آخرین مهلت تحویل مدارک: 22 دی1401
photo_2023-01-02_12-21-08

شهرداری صفادشت در نظر دارد  نسبت به اجاره غرفه شماره ۲و۳ واقع در صفادشت، بلوار اصلی جنب داروخانه هما از طریق مزایده اقدام نماید.

 

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir