آگهی مزایده

آخرین مهلت تحویل مدارک: 17 فروردین1402
photo3907416861

شهرداری صفادشت در نظر دارد: نسبت به اجاره یک باب کیوسک واقع درصفادشت خروجی شهرک صنعتی از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان جهت دریافت برگه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها مراجعه ویا با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند.

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir