آگهی مزایده

photo7383545945

اجاره ۶دستگاه کیوسک 

آخرین مهلت دریافت اسناد:۷ آبان۱۴۰۲

اجاره دودستگاه کامیونت جمع آوری زباله

آخرین مهلت دریافت اسناد:۹ آبان۱۴۰۲

صرفاً ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

            Setadiran.ir 

امور قراردادها ۰۲۱۶۵۲۹۶۴۵۰

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir