آگهی مزایده

آخرین مهلت تحویل مدارک: 22 تیر1401
WhatsApp Image 2022-07-06 at 9.14.55 AM

شهرداری صفادشت در نظر دارد:
نسبت به اجاره زیرپله واقع درمحوطه شهرداری جهت واحد تکثیروچاپ برای رفاه ارباب رجوع از طریق مزایده اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها مراجعه ویا با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند.۰۲۱۶۵۲۹۶۴۵۰

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir