آگهی مزایده

آخرین مهلت تحویل مدارک :۲۲ تیرماه ۱۴۰۱
گ

شهرداری صفادشت در نظر دارد :
نسبت به اجاره یک باب زیر زمین به آدرس: صفادشت -بلوار اصلی روبروی کارواش طاهرلو از طریق برگزاری مزایده اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند.
۰۲۱-۶۵۲۹۶۴۵۰

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir