آگهی مزایده

 آخرین مهلت تحویل مدارک: ۲۲ مرداد۱۴۰۱
9

شهرداری صفادشت در نظر دارد:
نسبت به اجاره یک باب کیوسک واقع در شهرک امیدفاز۲ شادفرسای ۵ از طریق مزایده اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها مراجعه ویا با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند. ۶۵۲۹۶۴۵۰-۰۲۱

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir