آگهی مزایده

آخرین مهلت تحویل مدارک: ۵ شهریور۱۴۰۱
خخ

شهرداری صفادشت در نظر دارد:

نسبت به اجاره یک واحد تجاری به آدرس:نصیرآباد مجتمع تجاری مسکونی غزل از طریق برگزاری مزایده اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها مراجعه ویا با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند.۶۵۲۹۶۴۵۰-۰۲۱

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir