آگهی مناقصه

آگهی مناقصه تامین غذای گرم وکرایه اتوبوس ومینی بوس وتاکسی

شهرداری صفادشت در نظر دارد:
۱. نسبت به تامین غذای گرم از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید.
۲.نسبت به کرایه اتوبوس ومینی بوس وتاکسی از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید.

آخرین مهلت تحویل مدارک: ۱۲ مهر۱۴۰۱

لذا متقاضیان جهت دریافت برگه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها مراجعه ویا با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند.۰۲۱۶۵۲۹۶۴۵۰

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir