آگهی مناقصه

آخرین مهلت تحویل مدارک: 20 دی 1401
photo_2022-12-31_12-00-35

شهرداری صفا دشت درنظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسلامی شهر نسبت به: -۱احد ا ث مخزن آب ۲۰۰۰متر مکعبی با مبلغ اعتباری ۲۵/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
-۲ تکمیل پا رک ارسطو با مبلغ اعتباری ۱۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ از طریق مناقصه اقدام نماید.

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir