آگهی مناقصه

آخرین مهلت تحویل مدارک ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
م

شهرداری صفادشت درنظر دارد:

۱-باستنادبند ۸مصوبه نشست شماره ۱۰۱ شورای محترم اسلامی شهرصفادشت نسبت به اجرای فنداسیون ،ستون وسقف حسینیه ملایری ها واقع

درصفادشت ازطریق مناقصه اقدام نماید.

مبلغ اعتبار۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

۲- باستنادبند ۸ مصوبه نشست شماره ۱۰۱ شورای محترم اسلامی شهرصفادشت نسبت به اجرای فنداسیون به متراژ۹۱۶ مترمربع جهت خوابگاه تربیت بدنی ازطریق مناقصه اقدام نماید..
مبلغ اعتبار:۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها مراجعه ویا با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند.۶۵۲۹۶۴۵۰-۰۲۱

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir