آگهی مناقصه

photo8652309531

نظارت عالیه و کارگاه های عملیات اجرایی شبکه، خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی صفادشت

 آخرین مهلت دریافت اسناد: ۷ دی ماه ۱۴۰۲

صرفاً ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

                Setadiran.ir

 امور قراردادها ۰۲۱۶۵۲۹۶۴۵۰

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir