آگهی مناقصه

آخرین مهلت تحویل مدارک :۱۳شهریور ۱۴۰۱
ش

شهرداری صفادشت در نظر دارد با استناد بند ۳ مصوبه نشست شماره ۲۵شورای محترم اسلامی شهر صفادشت نسبت به خریدونصب یک دستگاه تلویزیون شهری از طریق مناقصه اقدام نماید.
متقاضیان می توانند تا ساعت۱۳:۳۰مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند.
شماره آگهی مناقصه ۲۰۰۱۹۵۶۵۳۰۰۰۰۰۵
مبلغ اعتبار ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه و‌کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها مراجعه و یا باشماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند.۶۵۲۹۶۴۵۰-۰۲۱

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir