آگهی مناقصه

واحد امور قراردادها 02165296450
01

شهرداری صفادشت درنظر دارد:
-۱برابربودجه مصوبه شورای اسلامی شهر نسبت به تکمیل ساختمان اداری مجموعه ورزشی یوسف آباد ازطریق مناقصه اقدام نماید. مبلغ اعتبار:۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
-۲ برابربودجه مصوبه شورای اسلامی شهر نسبت به تکمیل سرویس بهداشتی ونگهبانی چمن مصنوعی شهرک امید ازطریق مناقصه اقدام نماید.
مبلغ اعتبار:۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
آخرین مهلت تحویل مدارک: ۷ آبان ۱۴۰۱

لذا متقاضیان جهت دریافت برگه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها مراجعه ویا با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند.۰۲۱۶۵۲۹۶۴۵۰

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir