آگهی مناقصه

آخرین مهلت تحویل مدارک: 21 آبان 1401
01

شهرداری صفا دشت درنظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسلامی شهر نسبت به  اجاره ماشین آلات جهت پروژه های عمرانی با مبلغ اعتباری ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ -۲ افزایش بنای مدرسه با مبلغ اعتباری۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  -۳تکمیل پارک ارسطو با مبلغ اعتبلری ۱۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰از طریق مناقصه اقدام نماید.

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir