آگهی مناقصه

 آخرین مهلت تحویل مدارک: ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۱
55be5317-fcc7-4dca-8faf-595dee326da6

شهرداری صفادشت درنظر دارد:

۱-باستنادبند ۸ مصوبه نشست شماره ۱۰۱ شورای محترم اسلامی شهرصفادشت نسبت به اجرای فنداسیون به متراژ ۹۱۶مترمربع جهت خوابگاه تربیت بدنی ازطریق مناقصه اقدام نماید. مبلغ اعتبار۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
۲-باستنادبند ۱۴مصوبه نشست شماره ۲۰ شورای محترم اسلامی شهر صفادشت نسبت به تکمیل اسکلت بتنی حوزه بسیچ شهرک امید ازطریق
مناقصه اقدام نماید.مبلغ اعتبار ۲۰/۰۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت برگه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها مراجعه ویا با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند. ۶۵۲۹۶۴۵۰-۰۲۱

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir