تجدیدآگهی مناقصه

photo_2024-04-18_11-30-57

 اجرای ساختمان ورزشی نیم طبقه داخل سوله مهردشت

 مبلغ اعتبار :۳۱/۵۶۶/۷۸۱/۳۲۷ ریال
 آخرین مهلت دریافت اسناد:۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

صرفاً ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

                    Setadiran.ir
 امور قراردادها ۰۲۱۶۵۲۹۶۴۵۰

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir