تجدیدآگهی مناقصه

photo5638804005

     شهرداری صفادشت درنظر دارد باستنادبند یک مصوبه نشست شماره  ۶۵  شورای محترم اسلامی شهر صفادشت نسبت به اجاره تانکر حمل آب جهت فضای سبز و آبرسانی جهت شرب  از طریق مناقصه  اقدام نماید .

مبلغ اعتبار : ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

آخرین مهلت تحویل مدارک:   ۱۴۰۲/۵/۴

لذا متقاضیان جهت دریافت برگه  مناقصه  وکسب اطلاعات بیشتر به واحد امورقرارداد ها مراجعه و

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر  می توانند با شماره تلفن ۶۵۲۹۶۴۵۰-۰۲۱ امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

 

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir