تجدید آکهی مناقصه

photo_2023-05-31_09-39-54

     شهرداری صفادشت درنظر دارد باستنادبند ۱۳ مصوبه نشست شماره  ۳۸  شورای محترم اسلامی شهر صفادشت نسبت به مناقصه اجرای کوریدور گلخانه مکانیزه  از طریق مناقصه  اقدام نماید .

لذا متقاضیان جهت دریافت برگه  مناقصه  وکسب اطلاعات بیشتر به واحد امورقرارداد ها مراجعه نمایند .

ضمناً در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفن ۶۵۲۹۶۴۵۰-۰۲۱ امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

مبلغ اعتبار : ۰۰۰/۱۰۰/۰۲۶/۱۹ ریال

آخرین مهلت تحویل مدارک:   ۲۸/۰۳/۱۴۰۲

 

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir