تجدید آگهی مزایده

آخرین‌مهلت تحویل مدارک: 4 مهر 1401
02

شهرداری صفادشت در نظردارد نسبت به اجاره یک باب کیوسک واقع در صفادشت جنب چهارراه بی بی سکینه از طریق مزایده اقدام نماید.

آخرین مهلت تحویل مدارک: ۴ مهر۱۴۰۱

لذا متقاضیان جهت دریافت برگه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها مراجعه ویا با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند.

۰۲۱۶۵۲۹۶۴۵۰

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir