تجدید آگهی مزایده

آخرین مهلت تحویل مدارک: 17آذر1401
photo_2022-11-23_08-29-28

شهرداری صفادشت در نظر دارد با ستناد بند ۱مصوبه نشست شماره ۲۱شورای محترم اسلامی شهر صفادشت نسبت به فروش تعدادی از واحدهای تجاری مجتمع آتریوم و ا قع درصفا دشت شهرک امید ، بلوارشاد فرسای ۵ا ز طریق مزایده اقدام نماید.

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir