تجدید آگهی مناقصه

photo_2024-04-18_11-37-08

ساخت سوله سالن ورزشی روستای ارغش آباد

 مبلغ اعتبار۸۰ میلیارد ریال
آخرین مهلت دریافت اسناد:۳۰بهمن ماه ۱۴۰۲

صرفاً ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

                        Setadiran.ir
 امور قراردادها ۰۲۱۶۵۲۹۶۴۵۰

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir