تجدید آگهی مناقصه

آخرین مهلت تحویل مدارک: 23 اسفند1401
تجدید آگهی مناقصه اجرای کوریدور گلخانه مکانیزه

شهرداری صفادشت در نظر دارد: نسبت به اجرای کوریدور گلخانه مکانیزه از طریق مناقصه اقدام نماید. مبلغ اعتبار ۱۹/۰۲۶/۱۰۰/۰۰ریال لذا متقاضیان جهت دریافت برگه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها مراجعه ویا با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند.

 

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir