تجدید  آگهی  مناقصه

photo5638821494

 

     شهرداری صفادشت درنظر دارد باستناد بند  ۸ مصوبه نشست شماره  ۶۵  شورای اسلامی  شهر صفادشت نسبت به  اصلاح و بهسازی بلوار خرقانی  از طریق مناقصه  اقدام نماید .

مبـــلغ اعتبـــار:   ۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال

آخرین مهلت تحویل مدارک:  ۱۴۰۲/۴/۲۹


     شهرداری صفادشت درنظر دارد باستناد بند  ۱۱ مصوبه نشست شماره  ۶۵  شورای اسلامی  شهر صفادشت نسبت به  احداث مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک امید  از طریق مناقصه  اقدام نماید

مبـــلغ اعتبـــار:   ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال

آخرین مهلت تحویل مدارک: ۱۴۰۲/۴/۲۹


     شهرداری صفادشت درنظر دارد باستناد ردیف بودجه ۶۰۶۰۵۰۱ سال ۱۴۰۲ نسبت به  ساخت سوله ورزشی روستای ارغش آباد از طریق مناقصه  اقدام نماید .

مبـــلغ اعتبـــار:  ۷۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال

آخرین مهلت تحویل مدارک:۱۴۰۲/۴/۲۹

لذا متقاضیان جهت دریافت برگه  مناقصه  وکسب اطلاعات بیشتر به واحد امورقرارداد ها مراجعه نمایند .

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir