تجدید  آگهی  مناقصه

photo5638810100

 

 

     شهرداری صفادشت درنظر دارد باستناد بند  ۴ مصوبه نشست شماره  ۶۵  شورای اسلامی  شهر صفادشت نسبت به  بهسازی و زیباسازی میدان جهاد دانشگاهی  از طریق مناقصه  اقدام نماید .

مبـــلغ اعتبـــار:  ۲۲/۷۶۹/۰۰۰/۰۰۰  ریال


     شهرداری صفادشت درنظر دارد باستناد بند  ۲ مصوبه نشست شماره  ۵۳  شورای اسلامی  شهر صفادشت نسبت به  تکمیل ساختمان اداری چندمنظوره روستای مهردشت  از طریق مناقصه  اقدام نماید .

مبـــلغ اعتبـــار:   ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

آخرین مهلت تحویل مدارک:   ۱۴۰۲/۴/۲۹

لذا متقاضیان جهت دریافت برگه  مناقصه  وکسب اطلاعات بیشتر به واحد امورقرارداد ها مراجعه نمایند . 

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir