تجدید آگهی مناقصه

آخرین مهلت تحویل مدارک: ۲۴ خرداد 1401
e35126ba-de2c-49cc-bd3e-0ccc85145dc8

شهرداری صفادشت در نظر دارد:

باستناد بند۳ مصوبه نشست شماره ۱۰۵شورای محترم اسلامی شهر صفادشت نسبت به احداث راه ازانتهای بلوارفازیک شهرک امید تاروستای کهریزک از طریق مناقصه اقدام نماید .
مبلغ اعتبار:  /۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
آخرین مهلت تحویل مدارک: ۲۴ خرداد۱۴۰۱
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها مراجعه ویا با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند.۰۲۱۶۵۲۹۶۴۵۰

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir