جلسه شماره ۱ کمیسیون ماده ۱۰۰ مهر ۱۴۰۱

1 - مهر

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir