جلسه شماره ۱ کمیسیون ماده ۱۰۰ مرداد ۱۴۰۱

1- جلسه شماره 1 مرداد ماه

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir