جلسه شماره ۲ کمسیون ماده ۱۰۰ مرداد ۱۴۰۱

2- جلسه شماره 2 مرداد ماه 1401

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir