مانور شرایط اضطرار شمال کشور به میزبانی شهرستان ملارد و بخش صفادشت

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir