مرکز ارتباط مردمی

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن مستقیم روابط عمومی: ۰۲۱۶۵۴۳۲۵۰۶

شماره تماس: ۱۳۷ (تماس فقط از خطوط ثابت شهر صفادشت)

نمابر: ۰۲۱۶۵۴۳۲۵۰۲

سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۷۲۰۰۸

ایمیل: info@safadasht.ir

مکاتبه

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir