معاونت

احمد عبدی نکو - معاونت صفادشت

        معاونت شهرداری صفادشت: احمد عبدی نکو

       شماره تماس مستقیم: ۶۵۴۳۴۰۷۰-۰۲۱ 

      شماره تماس شهرداری: ۳-۶۵۴۳۲۵۵۰-۰۲۱      داخلی ۳۱۶

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir