معرفی شهردار

   محمدعلی کریمی – شهردار صفادشت

    کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری  

     

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir