گزارش ویدئویی از روند اجرای شبکه فاضلاب شهر صفادشت

گزارش ویدئویی / بازدید عبدی نکو معاون شهردار با همراهی مهدی کریمی مسئول حوزه عمران شهرداری از روند اجرای شبکه فاضلاب شهر صفادشت

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir