سازمان آتش نشانی

شماره تماس پایگاه آتش نشانی مرکزی

۰۲۱۶۵۴۳۷۷۳۳

۰۲۱۶۵۴۳۲۵۵۵

شماره تماس پایگاه آتش نشانی شهرک امید

۰۲۱۶۵۴۱۶۱۲۵

۰۲۱۶۵۴۱۶۱۲۷

۰۲۱۶۵۴۱۶۱۲۹

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir