شهرداری صفادشت
دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱
۰۷ مهر پنجشنبه
مناقصه

آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۰۷-۰۷ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۴:۰۰
شهرداری صفادشت،واحد امور قراردادها
۲۹ شهریور سه شنبه
مزایده

تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۶-۲۹ ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۷-۰۴ ۱۰:۰۰
واحد امور قراردادها
۲۹ شهریور سه شنبه
مزایده

تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۶-۲۹ ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۷-۰۴ ۱۱:۰۰
واحد امور قراردادها
۲۴ شهریور پنجشنبه
مزایده

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۶-۲۴ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۷-۱۰ ۰۸:۰۰
واحد امور قراردادهای شهرداری صفادشت
۲۴ شهریور پنجشنبه
مزایده

تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۶-۲۴ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۶-۳۰ ۱۹:۰۰
واحد امور قراردادهای شهرداری صفادشت
۰۲ شهریور چهارشنبه
مناقصه

آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۶-۱۳ ۱۴:۰۰
واحد امور قراردادهای شهرداری صفادشت
۰۱ شهریور سه شنبه
مزایده

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۶-۱۵ ۱۴:۰۰
واحد امور قراردادهای شهرداری صفادشت
۳۱ مرداد دوشنبه
مزایده

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۶-۱۰ ۱۴:۰۰
واحد امور قراردادهای شهرداری صفادشت
۲۲ مرداد شنبه
مزایده

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۵-۲۲ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۶-۰۳ ۱۴:۰۰
واحد امور قراردادهای شهرداری صفادشت
۲۲ مرداد شنبه
مزایده

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۵-۲۲ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۶-۰۵ ۱۴:۰۰
واحد امورقراردادهای شهرداری صفادشت
۲۲ مرداد شنبه
مزایده

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۵-۲۲ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۶-۰۳ ۱۴:۰۰
واحد امور قراردادهای شهرداری صفادشت
۱۰ مرداد دوشنبه
مزایده

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۵-۱۰ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۵-۲۲ ۱۴:۰۰
واحد امور قراردادهای شهرداری صفادشت
logo-light

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir