۲۴ تیر یکشنبه
مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۳-۰۴-۲۴ ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۳-۰۴-۳۰ ۱۲:۰۰
۲۴ تیر یکشنبه
مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۳-۰۴-۲۴ ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۳-۰۴-۳۰ ۱۲:۰۰
۱۳ تیر چهارشنبه
مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۳-۰۴-۱۳ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۳-۰۴-۱۸ ۰۸:۰۰
۲۹ خرداد سه شنبه
مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مناقصه

۱۴۰۳-۰۳-۲۹ ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۳-۰۴-۰۲ ۱۳:۰۰
۲۳ خرداد چهارشنبه
مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۳-۰۳-۲۳ ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۳-۰۳-۲۹ ۰۹:۰۰
۱۵ اسفند سه شنبه
مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲-۱۲-۲۲ ۰۹:۰۰
۰۹ اسفند چهارشنبه
مزایده و مناقصه

تجدیدآگهی مناقصه

۱۴۰۲-۱۲-۰۹ ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲-۱۲-۱۲ ۰۹:۰۰
۰۹ اسفند چهارشنبه
مزایده و مناقصه

تجدیدآگهی مزایده

۱۴۰۲-۱۲-۰۹ ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲-۱۲-۱۳ ۰۹:۰۰
۰۲ اسفند چهارشنبه
مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مناقصه

۱۴۰۲-۱۲-۰۲ ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۲-۱۲-۰۵ ۱۲:۰۰
۲۴ بهمن سه شنبه
مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۲-۱۱-۲۴ ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۲-۱۲-۰۲ ۱۲:۰۰
۲۴ بهمن سه شنبه
مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مناقصه

۱۴۰۲-۱۱-۲۴ ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۲-۱۱-۳۰ ۱۲:۰۰
۲۱ بهمن شنبه
مزایده و مناقصه

تجدیدآگهی مناقصه

۱۴۰۲-۱۱-۲۱ ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۲-۱۱-۲۳ ۱۲:۰۰

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir