۱۵ اسفند سه شنبه
مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۲-۱۲-۱۵ ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۲-۱۲-۲۲ ۱۱:۰۰
۲۴ دی یکشنبه
مزایده و مناقصه

آگهی مناقصه

۱۴۰۲-۱۰-۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۲-۱۰-۳۰ ۱۴:۰۰
۲۴ دی یکشنبه
مزایده و مناقصه

آگهی مناقصه

۱۴۰۲-۱۰-۲۴ ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۲-۱۰-۳۰ ۱۴:۰۰
۲۳ دی شنبه
مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۲-۱۰-۲۳ ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۲-۱۰-۲۸ ۱۵:۰۰
۱۰ دی یکشنبه
مزایده و مناقصه

تجدیدآگهی مزایده

۱۴۰۲-۱۰-۱۰ ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲-۱۰-۱۷ ۱۰:۰۰
۰۴ دی دوشنبه
مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مناقصه ومزایده

۱۴۰۲-۱۰-۰۴ ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۱-۱۰-۱۱ ۱۱:۰۰
۰۴ دی دوشنبه
مزایده و مناقصه

آگهی مناقصه

۱۴۰۲-۱۰-۰۴ ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۲-۱۰-۰۷ ۱۱:۰۰
۲۹ آذر چهارشنبه
مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۲-۰۹-۲۹ ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۲-۱۰-۰۲ ۱۱:۰۰
۱۴ آذر سه شنبه
مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مناقصه

۱۴۰۲-۰۹-۱۴ ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۲-۰۹-۲۰ ۱۳:۰۰
۰۷ آذر سه شنبه
مزایده و مناقصه

آگهی مزایده- تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۲-۰۹-۰۷ ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۲-۰۹-۱۳ ۱۵:۰۰
۳۰ آبان سه شنبه
مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۲-۰۸-۳۰ ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۲-۰۹-۰۵ ۱۱:۰۰
۲۸ آبان یکشنبه
مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۲-۰۸-۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۲-۰۹-۰۵ ۱۴:۰۰

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir