۳۰ خرداد دوشنبه
مزایده

تجدید آکهی مزایده

۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۴-۱۸ ۱۰:۰۰
امور قراردادها
۰۸ اردیبهشت جمعه
مزایده

تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۲-۰۲-۰۸ ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۲-۰۲-۱۲ ۱۸:۰۰
امور قراردادها
۲۸ اسفند یکشنبه
مزایده

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۱۲-۲۸ ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۲-۱۲-۱۷ ۱۴:۰۰
02165296450
۲۹ بهمن شنبه
مزایده

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۱۱-۲۹ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۱۲-۰۷ ۰۸:۰۰
واحد امور قراردادهای شهرداری صفادشت
۰۸ بهمن شنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۱-۱۱-۰۸ ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۱-۱۱-۲۴ ۱۲:۰۰
۱۲ دی دوشنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۱۰-۱۲ @ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۰
امور قراردادها
۱۲ دی دوشنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۱۰-۱۲ ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۱-۱۰-۲۲ ۱۴:۰۰
امور قراردادها
۱۰ دی شنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۱۰-۱۰ ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۱-۱۰-۲۱ ۱۲:۰۰
واحد امور قراردادها
۰۳ آذر پنجشنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۹-۰۳ ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۹-۱۶ ۱۲:۰۰
امور قراردادهای شهرداری صفادشت
۰۱ آذر سه شنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۹-۰۱ ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۹-۱۷ ۱۰:۰۰
واحد امور قراردادها
۰۱ آذر سه شنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۹-۰۱ ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۹-۱۶ ۰۹:۰۰
واحد امور قراردادها

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir