شهرداری صفادشت
یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱
۳۰ خرداد دوشنبه
مزایده

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۴-۱۲ ۱۴:۰۰
شهرداری صفادشت - واحد امور قراردادها
۳۰ خرداد دوشنبه
مزایده

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۴-۱۱ ۱۴:۰۰
شهرداری صفادشت -امور قراردادها
۰۲ خرداد دوشنبه
مزایده

تجدید آگهی مزایده اجاره چهار باب تجاری

۱۴۰۱-۰۳-۰۲ ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۳-۱۲ ۰۰:۰۰
شهرداری صفادشت واحد امور قراردادها
۰۲ خرداد دوشنبه
مزایده

تجدید آگهی مزایده فروش زمین

۱۴۰۱-۰۳-۰۲ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۳-۰۹ ۱۴:۰۰
شهرداری صفادشت واحد امورقراردادها
۰۱ خرداد یکشنبه
مزایده

تجدید آگهی مزایده اجاره زمین بازار روز

۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۳-۱۲ ۱۴:۰۰
شهرداری صفادشت، واحد امور قراردادها
۳۱ فروردین چهارشنبه
مزایده

مزایده مجتمع تجاری مسکونی غزل

۱۴۰۱-۰۱-۳۱ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۲-۱۰ ۱۶:۰۰
شهرداری صفادشت - واحد امور قراردادها
logo-light

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir