شهرداری صفادشت
دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱
۰۳ آذر پنجشنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۹-۰۳ ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۹-۱۶ ۱۲:۰۰
امور قراردادهای شهرداری صفادشت
۰۱ آذر سه شنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۹-۰۱ ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۹-۱۷ ۱۰:۰۰
واحد امور قراردادها
۰۱ آذر سه شنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۹-۰۱ ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۹-۱۶ ۰۹:۰۰
واحد امور قراردادها
۰۷ آبان شنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۸-۰۷ ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۸-۱۶ ۱۲:۰۰
واحد امور قراردادها
۰۳ آبان سه شنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۸-۰۳ ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۸-۱۲ ۱۰:۰۰
واحد امور قراردادها
۲۶ مهر سه شنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۷-۲۶ ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۸-۰۵ ۱۴:۰۰
واحد امور قراردادها
۲۹ شهریور سه شنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۶-۲۹ ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۷-۰۴ ۱۰:۰۰
واحد امور قراردادها
۲۹ شهریور سه شنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۶-۲۹ ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۷-۰۴ ۱۱:۰۰
واحد امور قراردادها
۲۴ شهریور پنجشنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۶-۲۴ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۷-۱۰ ۰۸:۰۰
واحد امور قراردادهای شهرداری صفادشت
۲۴ شهریور پنجشنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۶-۲۴ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۶-۳۰ ۱۹:۰۰
واحد امور قراردادهای شهرداری صفادشت
۰۱ شهریور سه شنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۶-۱۵ ۱۴:۰۰
واحد امور قراردادهای شهرداری صفادشت
۳۱ مرداد دوشنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۶-۱۰ ۱۴:۰۰
واحد امور قراردادهای شهرداری صفادشت
logo-light

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir