۲۲ تیر پنجشنبه
مناقصه

تجدیدآگهی مناقصه

۱۴۰۲-۰۴-۲۲ ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲-۰۵-۲۷ ۱۰:۰۰
۲۵ تیر یکشنبه
مناقصه

تجدیدآگهی مناقصه

۱۴۰۲-۰۴-۲۵ ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۹:۰۰
۲۲ تیر پنجشنبه
مناقصه

تجدیدآگهی مناقصه

۱۴۰۲-۰۴-۲۲ ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۲-۰۵-۰۴ ۰۷:۴۵
۱۸ تیر یکشنبه
مناقصه

 تجدید  آگهی  مناقصه

۱۴۰۲-۰۴-۱۸ ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۲-۰۴-۲۹ ۱۳:۰۰
۱۸ تیر یکشنبه
مناقصه

تجدید  آگهی  مناقصه

۱۴۰۲-۰۴-۱۸ ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۲-۰۴-۲۹ ۱۱:۰۰
۰۸ تیر پنجشنبه
مناقصه

تجدید آگهی مناقصه

۱۴۰۲-۰۴-۰۸ ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۲-۰۴-۱۵ ۱۸:۰۰
امور قراردادها
۲۴ خرداد چهارشنبه
مناقصه

تجدید آگهی مناقصه

۱۴۰۲-۰۳-۲۴ ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۲-۰۳-۳۱ ۱۹:۰۰
امور قرادادها
۲۴ خرداد چهارشنبه
مناقصه

تجدید مناقصه عمومی

۱۴۰۲-۰۳-۲۴ ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۲-۰۳-۲۸ ۱۸:۰۰
امور قراردادها

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir