شهرداری صفادشت
سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱
۰۳ آذر پنجشنبه
مزایده و مناقصه, مناقصه

آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۰۹-۰۳ ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۹-۲۱ ۱۲:۰۰
امور قراردادها
۰۱ آذر سه شنبه
مزایده و مناقصه, مناقصه

تجدید آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۰۹-۰۱ ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۹-۱۷ ۰۹:۰۰
واحد امور قراردادها
۰۱ آذر سه شنبه
مزایده و مناقصه, مناقصه

تجدید آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۰۹-۰۱ ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۹-۱۷ ۰۹:۰۰
واحد امور قراردادها
۰۱ آذر سه شنبه
مزایده و مناقصه, مناقصه

تجدید آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۰۹-۰۱ ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۹-۱۶ ۰۰:۰۰
واحد امور قراردادها
۰۱ آذر سه شنبه
مزایده و مناقصه, مناقصه

تجدید آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۰۹-۰۱ ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۹-۱۶ ۰۹:۰۰
امور قراردادهای شهرداری صفادشت
۰۸ آبان یکشنبه
مزایده و مناقصه, مناقصه

تجدید آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۰۸-۰۸ ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۸-۲۱ ۰۹:۰۰
واحد امور قراردادها
۰۸ آبان یکشنبه
مزایده و مناقصه, مناقصه

آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۰۸-۰۸ ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۸-۲۱ ۰۹:۰۰
واحد امور قراردادها
۰۸ آبان یکشنبه
مزایده و مناقصه, مناقصه

آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۰۸-۰۸ ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۸-۲۱ ۰۹:۰۰
واحد امور قراردادها
۰۳ آبان سه شنبه
مزایده و مناقصه, مناقصه

آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۰۸-۰۳ ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۸-۱۸ ۱۰:۰۰
واحد امور قراردادها
۲۵ مهر دوشنبه
مزایده و مناقصه, مناقصه

آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۰۷-۲۵ ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۸-۰۷ ۱۴:۰۰
۲۴ مهر یکشنبه
مزایده و مناقصه, مناقصه

آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۰۷-۲۴ ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۸-۰۷ ۱۴:۰۰
واحد امور قراردادها
۰۷ مهر پنجشنبه
مزایده و مناقصه, مناقصه

آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۰۷-۰۷ ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۱۴:۰۰
شهرداری صفادشت،واحد امور قراردادها
logo-light

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir